Trường TH Trần Hưng Đạo tổ chức hoạt động trải nghiệm “Em gói bánh chưng ngày tết”

Trường TH Trần Hưng Đạo tổ chức hoạt động trải nghiệm “Em gói bánh chưng ngày tết”

Lượt xem:

Trải nghiệm là một bộ phận của quá trình giáo dục được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa ở trên lớp và có mối quan hệ bổ sung, hỗ trợ cho hoạt động dạy học… Vừa qua, trường Th Trần Hưng Đạo đã tổ chức cho các em hoạt động trải nghiệm “Em gói bánh chưng ngày tết”. Nhìn chung các em rất hứng thú khi [...]